Lãnh đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên vừa tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup về phương án dự kiến đầu tư trên địa bàn huyện. Theo đó, về cơ bản huyện thống nhất với ranh giới, quy mô và nội dung thuyết minh ý tưởng lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thương mại và dịch vụ Vinhomes Bắc Tân Uyên do đơn vị tư vấn trình bày.

Việc tập đoàn Vingroup đầu tư vào huyện là phù hợp với chính sách tăng cường thu hút các loại hình dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, nông nghiệp phát triển, các loại hình dịch vụ du lịch, tài chính – tín dụng, ngân hàng, vận tải… Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa đầu tư các chợ, siêu thị và các khu thương mại để phát triển thương mại – dịch vụ phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Bất động sản Bắc Tân Uyên - Bình Dương đứng trước thời cơ lớn