Home Tin tức Thị trường tin tức báo chí

Bình Dương đẩy mạnh hợp tác, phát triển cộng hưởng với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ

0
Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương từ một tỉnh với kinh tế nông nghiệp là chủ đạo đã từng bước chuyển mình trở thành một tỉnh phát triển năng động, cùng với TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trở thành thủ phủ công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ, và là trung tâm công nghiệp – đô thị hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
 Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương từ một tỉnh với kinh tế nông nghiệp là chủ đạo đã từng bước chuyển mình trở thành một tỉnh phát triển năng động. (Ảnh: Tường Vy)

Bình Dương là 1 trong 6 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ, đứng thứ 4 về diện tích với khoảng 2.694,7 km² và thứ 2 về mật độ dân số với 1025 người/ km², trong đó có hơn 50% là người dân nhập cư. Báo cáo từ tỉnh Bình Dương khẳng định, sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương từ một tỉnh với kinh tế nông nghiệp là chủ đạo đã từng bước chuyển mình trở thành một tỉnh phát triển năng động, cùng với TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trở thành thủ phủ công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ, và là trung tâm công nghiệp – đô thị hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Quy mô kinh tế của Bình Dương năm 2022 đạt trên 459 ngàn tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước, đóng góp 15,7% vào nền kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và 4,8% vào nền kinh tế của cả nước. Hiện nay, GRDP bình quân đầu người tỉnh đang đứng thứ 4 cả nước, đạt trên 7.000 USD/người, cao hơn 1,05 lần so với trung bình vùng và 1,73 lần so với cả nước; qua đó, bước đầu đưa Bình Dương trở thành một trong những địa phương đạt mức thu nhập trung bình cao. Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), hiện Bình Dương đang đứng thứ 2 cả nước với tổng số vốn đăng ký khoảng 40 tỷ USD chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh (56 tỷ USD).

Trước những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc về nhận thức, vai trò, trách nhiệm đến toàn thể hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh và được cụ thể hóa tại Chương trình số 113-CTr/TU ngày 22-3-2023 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong đó, tỉnh Bình Dương xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 như: Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Bình Dương cơ bản trở thành một thành phố thông minh và cơ bản đạt các tiêu chí trở thành đô thi loại I, trực thuộc Trung ương, là một trong các đô thị hiện đại, đáng sống, văn minh, nghĩa tình. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt từ 9% – 10%. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 393- 419 triệu đồng, tương đương 15.000 – 16.000 USD. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30 – 35%; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 90%.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng định hướng đến cuối giai đoạn phải cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng, trở thành đầu mối giao thương, hội nhập khu vực và thế giới; đổi mới căn bản mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, nhất là phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao theo hướng trở thành các trung tâm tài chính, trung tâm thương mại, trung tâm giáo dục, trung tâm chăm sóc sức khỏe tầm cỡ khu vực và thế giới, các dịch vụ khác.

Phát triển công nghiệp thế hệ mới đang được Bình Dương đẩy mạnh thực hiện. (Ảnh: Tường Vy)

Phát triển công nghiệp thế hệ mới hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp khoa học công nghệ, công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0 tạo lập một vành đai công nghiệp. Xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế phát triển thuộc nhóm các địa phương đứng đầu cả nước. Quốc phòng, an ninh chính trị được bảo đảm ổn định, vững chắc.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tỉnh Bình Dương định hướng xây dựng các giải pháp trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh hợp tác, phát triển cộng hưởng với các tỉnh trong Vùng, đặc biệt là các địa phương giáp ranh trong vùng như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, huy động huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, kết hợp nguồn vốn giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh thu hút có chọn lọc các dự án FDI, tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hạ tầng kinh tế, văn hóa – xã hội, công nghệ thông tin, đô thị; Nghiên cứu đề xuất Trung ương hoàn thiện thể chế, cơ chế đặc thù, chính sách phân cấp, phân quyền kèm theo nguồn lực thích hợp cho địa phương trong vùng; Định hướng lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bền vững, năng động, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát triển ngành công nghiệp chuyên sâu; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số chuyên ngành, lĩnh vực lợi thế của địa phương; Phát triển tỉnh Bình Dương trở thành trung tâm dịch vụ của vùng Đông Nam bộ về tài chính, thương mại, du lịch, giao thương quốc tế;…/..

Nguồn: https://dangcongsan.vn

Thiết kế website bởi Brand Design

 

Đồ chơi mầm non