Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay việc mở rộng quy định cho phép người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà ở sẽ tăng cơ hội tiếp cận, sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Nhấn mạnh quy định cho phép người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam ngay sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 là bước tiến, nhiều ý kiến nhận định thị trường bất động sản tới đây sẽ có thêm cơ hội thu hút vốn từ kiều bào để phát triển thị trường vững mạnh hơn.

Mở rộng quyền, thu hút đầu tư

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho hay người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta được khẳng định từ Đại hội VIII tới nay đồng thời đặt ra yêu cầu các quy định pháp luật cần khuyến khích và tạo điều kiện %C